ราชมงคลพระนคร แข่งขันทักษะมัคคุเทศก์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์” ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ชิงทุนการศึกษาพร้อมถ้วยรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อเร็วๆนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *