ราชมงคลพระนคร เปิดรับลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ด้านสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง , ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศและตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสังกัดกองกลาง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 22 มีนาคม 2560 สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ hrm.offpre.rmutp.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2665-3777

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *