คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับฟังการบรรยายจากผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับฟังการบรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส พร้อมทั้งเข้าชมการออกอากาศสดรายการข่าว ช่วงจับสัญญาณเศรษฐกิจ พร้อมทั้งพูดคุยกับคุณสิริมา ทรงกลิ่น ผู้ประกาศข่าว ถึงประสบการณ์และวิธีการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป ณ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *