คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เปิดสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มีนาคม 2560 ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ งานบุคลากร อาคารเรือนปัญญา ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ศูนย์โชติเวช เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-15.30 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hec.rmutp.ac.th โทร 0-2665-3888 ต่อ 5220

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *