ราชมงคลพระนคร ร่วมชมละครเวที “เสียงแห่งปวงประชา”

ม.เกษมบัณฑิต จัดแสดงละครเวที “เสียงแห่งปวงประชา” ละครเรื่องที่ห้าในโครงการละครเวทีเทิดพระเกียรติฯ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of love”

 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวเณริศา ชัยศุภมงคลลาภ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์นเรศ กันธะวงค์ ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กพศ. และนักศึกษาต้นแบบกลุ่มละครเวทีของ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมชมการแสดงละครเวทีเรื่องที่ห้า “เสียงแห่งปวงประชา Simple Song” จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร ในฐานะฝ่ายเลขานุการและประสานงานกลางได้ขึ้นมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขึ้นรับมอบช่อดอกไม้ เนื่องในโอกาสจัดการแสดงละครเวทีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of love” รอบปฐมทัศน์

“สิ่งใดที่มาจากหัวใจ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่…มีคุณค่าเสมอ” เป็นสโลแกนหลักของเรื่อง โดยนำเสนอผ่านเรื่องราว ของหนุมานที่ต้องการตามเสียงสวรรค์บนโลกมนุษย์ จึงได้มาเจอกับคนกลุ่มหนึ่งที่ถ่ายทอดเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงงานมาตลอดชีวิต และในที่สุดหนุมานก็ได้เรียนรู้ว่า เสียงสวรรค์ที่ตามหาไม่จำเป็นต้องมีท่วงทำนองที่ไพเราะ คำประพันธ์ที่งดงาม แต่แท้จริงแล้วมันคือ เสียงที่กินใจ และออกมาจากใจนั้น คือ เสียงแห่งความสุขและมีความหมายอย่างแท้จริง เสียงที่ปวงประชาเปล่งว่า “ทรงพระเจริญ” เพียงคำแค่สามคำ แต่มันแฝงไปด้วยความรัก ความศรัทธา ความกตัญญูต่อชาติแผ่นดิน อย่างมีคุณค่ามหาศาล แต่คำสามคำที่ออกมาจากใจได้นั้น มันผ่านบทพิสูจน์จากพระราชกรณียกิจนานัปการตลอด ๗๐ ปีที่ทรงครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่เข้าไปถึงหัวใจของปวงประชาทุกๆคน”

ความพิเศษของการแสดงการหยิบตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์ คือ

1.หนุมาน มาดำเนินเรื่อง เพื่อพูดในประเด็นความจงรักภักดี เป็นการเทียบเคียงและสื่อสารระหว่างวรรณคดีกับเรื่องราวปัจจุบันให้เชื่อมโยงร่วมสมัย

2.เรื่องของการนำเสนอที่ใช้การผสมผสานสื่อแบบหลากหลายเข้าด้วยกัน ทั้ง ศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ โขน /หนังใหญ่ /วงดนตรีบรรเลงสด / คอรัส / การรำ / จินตลีลา และศิลปะการแสดงร่วมสมัย โดยทั้งหมดนี้ เป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตยังได้เชิญศิลปิน ดารา นักร้องทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มีชื่อเสียงมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ เพื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้น โดยรวมแล้วการแสดงของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เน้นความเป็น Mass ดูง่าย สนุกสนาน ตระการตา เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายซึ่งอาจจะมีประสบการณ์การชมละครเวทีหรือไม่เคยชมมาก่อน ก็ย่อมได้อรรถรสและสาระเช่นกัน

อนึ่ง ท่านผู้มีเกียรติที่สนใจ จองบัตรชมละครเวทีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ยังเหลืออยู่อีก ๔ เรื่อง สามารถดูรายละเอียด และเข้าจองบัตรเข้าชมละครเวที ได้ที่ http://soundsoflove.rmutp.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘๑ ๗๗๕ ๘๕๖๔

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *