อบรมฟรี ในงาน “ทำดีถวายพ่อ ตามรอยพระราชา”

ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมอบรมในงาน “ทำดีถวายพ่อ ตามรอยพระราชา” ในวันที่ 10 ก.พ. 60 ณ หอประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยมีการถ่ายทอดความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น

  • การผลิตสื่อการสอนสำหรับโรงเรียนในชนบท
  • การทำกระเป๋าออมทรัพย์ จากเศษผ้าที่เหลือใช้
  • อบรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล
  • การทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร
  • สอนการแสดงนาฏศิลป์ไทย

สำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองศิลปวัฒนธรรม โทร. 0 2665 3777 ต่อ 6235

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *