โครงการอบรมแผนธุรกิจและปฏิบัติการดำเนินธุรกิจผ่าน social media สำหรับผู้ประกอบการใหม่

โครงการอบรมแผนธุรกิจและปฏิบัติการดำเนินธุรกิจผ่าน social media สำหรับผู้ประกอบการใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณคำรณ สุธีระวงศ์ อดีตผู้จัดการสาขา ธนาคารกสิกรไทย และที่ปรึกษาด้านธุรกิจบริษัทชั้นนำอีกมากมาย และคุณพิจักษณ์ สุระชาติ ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน บริษัท เจดับบลิวเทค จำกัด ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *