ร่วมเป็นกำลังใจเชียร์นักกีฬาชิง 2 เหรียญทองสุดท้าย และลุ้นถ้วยพระราชทาน “เจ้าเหรียญทอง” พร้อมเข้าร่วมพิธีปิด

มาร่วมเป็นกำลังใจเชียร์นักกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล ชิงเหรียญทอง 2 เหรียญสุดท้าย และร่วมลุ้นถ้วยพระราชทาน “เจ้าเหรียญทอง” พร้อมเข้าร่วมพิธีปิดกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 “UTK Games” ในวันเสาร์ที่ 11 ก.พ. 60 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ) และสนามกีฬา ส.พัน 1 รอ. (ตรงข้ามเทคนิคกรุงเทพ) โดยนักศึกษาที่เข้าร่วม จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมละ 3 ชั่วโมง
**หากนักศึกษาเข้ากิจกรรม “ฟุตบอล + ฟุตซอล หรือเชียร์ลีดเดอร์ + พิธีปิด” ครบทั้ง 3 กิจกรรม จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพิเศษเพิ่มขึ้นอีก 1 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 10 ชั่วโมงกิจกรรม**

กำหนดการ
– 11.00 น. (AT CODE 1101) แข่งขันฟุตบอล ณ สนามกีฬากลาง (เทคนิคกรุงเทพ ทุ่งมหาเมฆ)
– 12.30 น. (AT CODE 1102) แข่งขันฟุตซอล ณ สนามกีฬา ส.พัน 1 รอ. (ตรงข้ามเทคนิคกรุงเทพ)
– 13.00 น. (AT CODE 1103) แข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ณ สนามกีฬากลาง (เทคนิคกรุงเทพ ทุ่งมหาเมฆ)
– 15.30 น. เป็นต้นไป (AT CODE 1104) พิธีปิด

หมายเหตุ : นักศึกษา รหัส 57-59 รับชั่วโมงกิจกรรม ณ สนามที่ระบุไว้ และจะต้องใส่เสื้อพละสีม่วงหรือเสื้อสีม่วงเฟรชชี่ กางเกงอะไรก็ได้ เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนรับชั่วโมงกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ http://at.rmutp.ac.th/

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *