ราชมงคลพระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา
1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี หน่วยงาน กองคลัง จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ สาขาด้านบัญชี
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงาน กองวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
3. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ หน่วยงาน กองวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป (ยกเว้นสาขาทางด้านภาษาอังกฤษ ไม่ต้องแนบผลคะแนน)
4. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์(งานบริหารสื่อใหม่) หน่วยงาน กองสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (ศึกษาด้านสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) และสามารถถ่ายคลิปวิดีทัศน์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์(งานสื่อสารการตลาด) หน่วยงาน กองสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล www.hrm.offpre.rmutp.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร โทร 0-2665-3777 ต่อ 6064

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *