ราชมงคลพระนครร่วมชมละครเวทีเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 “ลูกสาวหัวหน้าวงโยฯ”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร และนักศึกษาต้นแบบกลุ่มละครเวทีของราชมงคลพระนคร ในฐานะผู้ประสานงานโครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love ร่วมชมละครเวทีเรื่อง “ลูกสาวหัวหน้าวงโยฯ” เป็นหนึ่งใน 9 เรื่องของละครเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว ซึ่งจัดแสดงโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ภายในเรื่องเป็นการนำเสนอเรื่องราวของ “ครูเดช” อดีตนักดนตรีใหญ่วงออร์เคสตร้าระดับชาติ ผู้พลาดหวังไม่สามารถก้าวไปสู่การเป็นนักดนตรีระดับโลก และต้องเลือกครอบครัวเพื่อกลับมาดูแลภรรยา ในช่วงเวลาที่ภรรยาป่วย ความผิดหวังในอดีตทำให้ ครูเดช ต้องเรียนรู้ที่จะก้าวต่อไปภายใต้ ภาระรับผิดชอบต่อ ลูกสาวสองคน ปอ กับ ป่าน ที่ต่างคนต่างมีความฝัน ความทะเยอทะยานที่แตกต่างกันออกไป
ลูกสาว หัวหน้าวงโยฯ นำรูปแบบละครเวทีประกอบเพลงมาใช้ โดยการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ มาประพันธ์ในรูปแบบของการแสดงดนตรีของวงโยธวาทิตบนเวทีละคร ผสมกับเรื่องราวที่นำพระบรมราโชวาท เรื่องการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินมาประยุกต์ในการดำเนินชีวิต

สามารถดูรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ http://soundsoflove.rmutp.ac.th หรือโทร 0 2665 3777 ต่อ 6320 และ 6508

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *