ชมรม “มทร.พระนครอาวุโส” สะสมเสบียงบุญ สักการะพระ 9 วัด

กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “ธรรมะสัญจร สะสมเสบียงบุญ สักการะพระ9 วัด” พาสมาชิกชมรม “มทร.พระนครอาวุโส” ล่องเรือจากท่าเรือเทเวศร์ไปวัดแรกคือ วัดกลางเกร็ด วัดบางจาก ต่อด้วยวัดเสาธงทอง วัดไผ่ล้อม วัดปรมัยยิกาวาส วัดฉิมพลี วัดเชิงเลน วัดท่าอิฐ และวัดแสงสิริธรรม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *