ชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศ!!! แจ้งเกณฑ์การพิจารณาชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกรณีพิเศษ ประเภทกิจกรรมมหาวิทยาลัย และกำหนดการรับ AT CODE (รหัสชั่วโมงกิจกรรม) วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 12 ปี “12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม วันที่ 18 – 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
 
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม รับ AT CODE (รหัสชั่วโมงกิจกรรม) เพื่อลงทะเบียนรับชั่วโมงกิจกรรม ณ สถานที่ ที่กำหนดไว้ โดยลงทะเบียนชั่วโมงกิจกรรม และศึกษารายละเอียดอื่นๆ ผ่านมือถือได้เลย http://at.rmutp.ac.th
ข่าว : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *