เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ในงาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ในงาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม สมัครพร้อมสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่ 8.30-16.00 น. วันที่ 19-20 มกราคม 2560 และภายในงานยังมีนิทรรศการวิชาการ กิจกรรมการอบรมด้านต่างๆ อีกทั้งการประกวดมากมาย รวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าราประหยัด แวะมากันเยอะๆนะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *