ราชมงคลพระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา และนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร ณ อาคาร 6 ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ราชมงคลพระนคร

รายละเอียดเพิ่มเติม  www.arch.rmutp.ac.th ตั้งแต่วันนี้ – 17 มกราคม 2560 โทร 0 2665 3888 ต่อ 5010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *