พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน)

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมถวายภัตตาหารเช้า ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วันที่ 20 มกราคม 2560

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *