ชมรมศิลปะการแสดง ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ อวดศักยภาพในงานเทศกาลดนตรี และการแสดงนานาชาติครั้งที่ 7

ชมรมศิลปะการแสดง ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร อวดศักยภาพในงานเทศกาลดนตรี และการแสดงนานาชาติครั้งที่ 7 (The 7th KPRU Music and Dance Festival 2017) ณ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ชมรมศิลปะการแสดง นำโดย อาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยความร่วมมือกับ คณะศิลปศาสตร์ นำโดย อาจารย์นเรศ กันธะวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณาจารย์ บุคคลากร และ นักศึกษา ดำเนินการโครงการศิลปศาสตร์ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เข้าร่วมในงาน The 7th KPRU Music and Dance Festival 2017 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2560 โดยมีนักแสดงจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วม ทั้งสิ้น 9 ประเทศ ประกอบไปด้วย ประเทศตุรกี คาซัคสถาน เอธิโอเปีย ประเทศจีน อินโดนิเซีย ลาว มาเลเซีย อินเดีย และประเทศไทย

ทั้งนี้ ชมรมศิลปะการแสดงและคณะศิลปศาสตร์ ได้นำการแสดงนาฏศิลป์ไทยไปเผยแพร่ในงานดังกล่าว 2 ชุด ได้แก่ ระบำขวัญชาติธงชัย และ ระบำบ้านพลูหลวง นอกจากนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ ระหว่างนักศึกษาไทยและนักแสดงจากนานาประเทศ การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในเวทีระดับนานาชาติ และ เป็นการสร้างประสบการณ์การทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ และต่างวัฒนธรรมอีกด้วย

 

 

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *