คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  • ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียด

ใบสมัคร

  • ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียด

ใบสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 มกราคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม 02-355-3555 ต่อ 2109 หรือ  http://bus.rmutp.ac.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *