ขอเชิญร่วมสะสมเสบียงบุญ เชิดชูความกตัญญู ถวายผ้าป่ามหากุศล ฟังเทศนาหัวข้อ “โลกนี้รอดได้ ด้วยความกตัญญู”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล ถวายภัตตาหาร ร่วมทำบุญผ้าป่าการศึกษา กองละ ๙๙ บาท ผ้าป่าต้นไม้ ๑๙๙ ต้น ต้นละ ๙๙ บาท และร่วมฟังพระธรรมเทศนา จาก พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ (พระมหา ดร.ปกานนท์ พุทธิเมธี) เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ในหัวข้อ “โลกนี้รอดได้ ด้วยความกตัญญู” ในวันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

 

อนึ่ง วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ มีที่มาจากแนวคิดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน โดยขยายงานวัดในประเทศอังกฤษ ของ ดร.พระมหาเหลา ปัญญาสิริ (ปัจจุบัน เลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระปัญญาพุทธิวิเทศ) โดยให้พระธรรมทูตอาสา ออกไปสร้างวัดทั่วสารทิศ มีพระธรรมทูตอาสา คือ พระมหาปกานนท์ พุทธิเมธี พระธรรมทูตรุ่นที่ ๗/๒๕๔๓ ไปสงเคราะห์ชาวพุทธในเขต North west ประจวบพอดีกับทางแมนเชสเตอร์ มีคุณเพียรพร เบดดาร์ด วระไวย์ อยากให้มีวัดขึ้นจึงชักชวนเพื่อนๆ จัดงานการกุศล เพื่อสมทบทุนสร้างวัด และนิมนต์พระธรรมทูต พระมหาปกานนท์ พุทธิเมธี (ปัจจุบันเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ ที่ พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศรับนิมนต์และในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๘ ได้ตกลงขอซื้อสถานที่ในราคา ๒๐๐,๐๐๐ ปอนด์ เพื่อทำการเปิดเป็นวัด หรือศูนย์ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนในประเทศอังกฤษ

สำหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างวัดศรีรัตนาราม คือ เพื่อเป็นการถวายราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระทรงครองราชย์ครบ ๖๐ พรรษา บูชาคุณของบุพการี อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธและรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย ตลอดจนใช้เป็นศูนย์การศึกษาภาษา&วัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นหน่วยงานประสานงานกับหน่วยราชการไทยและองค์กรการกุศลต่างๆ อีกด้วย และเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๙ ได้ดำเนินการเปิดวัดเป็นทางการ โดยพระราชภาวนาวิมล เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายประเทศอังกฤษเป็นประธาน และพระสงฆ์จากวัดพุทธวิหารแอสตัน วัดธัมปทีป สก็อตแลนด์ วัดพุทธวิหาร วูลเวอร์ฮัมตัน วัดสังฆทาน วัดพุทธาราม วัดเจริญภาวนามาร่วมพิธี และคณะชาวพุทธในเขตใกล้เคียง มาร่วมงาน

“ในวันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ นี้ ท่านพระครูศรีรัตนวิเทศ จะเดินทางมายังมหาวิทยาลัย เพื่อรับผ้าป่าการศึกษาและเทศนาธรรม จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และสมาชิกชาวราชมงคลพระนคร ทุกท่าน ร่วมทำบุญ สมทบผ้าป่าการศึกษา และถวายต้นไม้ (ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ และไม้ประดับ) ในราคากอง/ต้นละ ๙๙ บาท สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และร่วมทำบุญได้ที่ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า โทร.๐๘๑ ๙๐๔ ๖๐๐๓ ID Line : yutthapoom.s5335 และขออนุโมทนาบุญ ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขกาย สบายใจ คิดหวังสิ่งใด ให้สัมฤทธิ์ดังหวัง ในปีใหม่ ๒๕๖๐ นี้…เทอญ” รศ.สุภัทรา อธิการบดี กล่าวอวยพรทิ้งท้าย

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *