กิจกรรม “สะสมเสบียงบุญ”

 

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา ร่วมกิจกรรม “สะสมเสบียงบุญ” โดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญผ้าป่าการศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น 33,109 บาทและ ต้นกล้า ไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ จำนวน 200 ต้น พร้อมถวายภัตตาหารเพล และสังฆทาน แก่ ท่านพระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ (พระมหา ดร.ปกานนท์ พุทธิเมธี) เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ พร้อมด้วยพระสงฆ์ ทั้งสิ้น 3 รูป เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม พุทธศักราช 2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *