ราชมงคลพระนคร จัดล่องเรือทำบุญ ๙ วัด ดูแลผู้อาวุโส เตรียมพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยในอนาคต

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญท่านผู้อาวุโสร่วม “สะสมเสบียงบุญ” สักการะพระ ๙ วัด ตามกำหนดการโครงการธรรมะสัญจร สะสมเสบียงบุญ สักการะพระ ๙ วัด


ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพร้อมดูแลเป็นพิเศษให้กับสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ณ เกาะเกร็ด ต.เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม หรือสมัครเป็นสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ได้ที่ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า โทร 081 904 6003 หรือ Line ID : yutthapoom.s5335

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *