ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา ร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธ

ราชมงคลพระนคร ขานรับนโยบายรัฐบาล ออกกำลังกาย 1 ชั่วโมงทุกวันพุธ จึงขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ร่วมออกกำลังกาย ณ D Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ เริ่ม 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.30-16.30 น.

988

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *