4 รพ. รับประกันอุบัติเหตุ ราชมงคลพระนคร เคลมโดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายตามสิทธิ

s__66642311

ผู้บริหารโรงพยาบาลมิชชั่นพบฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เตรียมเฮ หลัง ผอ.รพ. รับปากดูแลพิเศษ สำหรับบุคลากรและนักศึกษาพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา พร้อมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับ นายอธิคม ศรีรัตนประภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิชชั่น พร้อมทีมผู้บริหารของโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ เพื่อร่วมเจรจาเรื่องการประกันอุบัติเหตุหมู่ของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความสำคัญกับนักศึกษาและบุคลากร ในเรื่องการป้องกันอุบัติภัยและเสริมสร้างสุขภาพเสมอมา โดยมอบหมายให้งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบ ดูแลและประสานงานการจัดทำประกันอุบัติเหตุหมู่ เพื่ออำนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ทางด้านสุขภาพแก่นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ และบุคลากร หากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากบริษัทประกัน และโรงพยาบาลคู่สัญญาเป็นอย่างดี และในวาระนี้ โรงพยาบาลมิชชั่นได้เข้าพบและแนะนำการบริการทางด้านการประกันอุบัติเหตุให้กับมหาวิทยาลัย และการบริการเพิ่มเติมต่างๆ ด้วย

อนึ่ง สำหรับรายชื่อสถานพยาบาลในการเข้ารับการรักษา กรณีเกิดอุบัติเหตุโดยไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาล ตามสิทธิต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง ไม่เกิน 20,000 บาท เดิมมหาวิทยาลัยตกลงไว้กับบริษัทประกันคือ 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลบางโพ โรงพยาบาลพญาไท 2 และโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น ทั้งนี้ เมื่อโรงพยาบาลมิชชั่นเข้าเจรจาความร่วมมือดังกล่าว สถานพยาบาลที่บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถใช้บริการได้ โดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย จึงเพิ่มขึ้นเป็น 4 โรงพยาบาล และฝ่ายกิจการนักศึกษายังได้เจรจาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวราชมงคลพระนคร โดยกรณีไม่ได้พกบัตรประกันอุบัติเหตุติดตัวมาด้วย ทุกท่านสามารถแจ้งเลขที่กรมธรรม์ ชื่อ นามสกุล หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากทุกโรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยมีข้อตกลง นับเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยสิทธิดังกล่าว ครอบคลุมทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

ด้าน นายอธิคม ศรีรัตนประภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิชชั่น กล่าวว่า “ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและโรงพยาบาลมิชชั่นมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสกลับมาให้บริการแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สำหรับการให้บริการดูแลด้านประกันอุบัติเหตุหมู่ของนักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน” โรงพยาบาลมิชชั่น ประกอบด้วยทีมงานบุคลากรชำนาญการและให้การบริการที่ได้มาตรฐานตามสากล ดำเนินการประสานงานกับบริษัทประกันทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องความคุ้มครองและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ที่มีประกันอุบัติเหตุ โดยได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งยังพร้อมปรับปรุงการบริการทางการแพทย์เพื่อบริการนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้ดีที่สุดกว่าที่เคยปฏิบัติมา ดังพันธกิจของโรงพยาบาล อาทิเช่น การแจ้งเพียงหมายเลขบัตรประชาชนเมื่อเข้าใช้บริการ หรือ การไม่คิดค่าบริการทางการแพทย์ เป็นต้น และในปี พ.ศ.2560 นี้ โรงพยาบาลมิชชั่นจะเปิดให้บริการเป็นสถานพยาบาลประกันสังคม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยอีกทางเลือกหนึ่งด้วย” สอบถามข้อมูลบริการของโรงพยาบาลมิชชั่น ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 1100

ที่มา : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *