ราชมงคลพระนคร ออกกำลังกาย ขานรับนโยบายรัฐบาล

dsc_2130
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เป็นเวลา 1 ชั่งโมง ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียดส่งเสริมสุขภาวะ
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีสุขภาพที่แข็งแรง ลดความเครียดส่งเสริมสุขภาวะ โดยการจัดเต้นแอโรบิค ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพุธ เวลา 15.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์ เป็นศูนย์แรก และเพื่อตอบสนองนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้เชิญชวนเจ้าหน้าที่รัฐทั่วประเทศร่วมกันออกกำลังกาย
“เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพของบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่ละเลยเรื่องนี้โดยทุกๆ ปีจะมีการตรวจสุขภาพ และการพบแพทย์สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ จึงถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายขึ้น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับบุคลากรอีกทางหนึ่ง”

s__7725162 s__7725144 s__7725143 s__7725142 s__7725141 s__7725140 s__7725138 s__7725137 s__7725136 s__7725163

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *