ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ราชมงคลพระนคร เปิดเวทีเสวนาเชิงธุรกิจ

ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “เสวนาให้ความรู้เชิงธุรกิจและประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ” โดยมีผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเป็นวิทยากรเสวนาให้ความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่ คุณกวินภพ ปรีดี ผู้บริหารบริษัท จีเอสไอเอ รัสติคา สอบบัญชี จำกัด คุณภานุพล โอมพรนุวัฒน์ ผู้บริหารร้าน Nikko Café คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล ผู้เชี่ยวชายด้านธุรกิจ โดยมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมาก ณ ห้องประชุมกรมหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อเร็วๆนี้

dsc_6736 dsc_6737 dsc_6739 dsc_6744 dsc_6750 dsc_6753 dsc_6758 dsc_6762 dsc_6766 dsc_6771 dsc_6773 dsc_6779 dsc_6780 dsc_6820 dsc_6825

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *