วิศวะฯ ราชมงคลพระนคร จับมือ ไทยซัมมิท เสริมสมถรรนะวิชาชีพวิศวกร

23

ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายพายัพ นาคสุวรรณ ผู้จัดการบริษัท ไทยซัมมิท ออโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซี่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานสหกิจศึกษาด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างเสริมประสบการณ์ความรู้วิชาชีพวิศวกรสาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ให้มีสมถรรนะตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติต่อไป

18 8 4 12 14 22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *