ลงนามความร่วมมือ

dsc_5308-1

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการธนาคารโรงเรียน พร้อมเปิดธนาคารโรงเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (คณะบริหารธุรกิจ) เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการออม และเรียนรู้หลักการบริหาร การบริการลูกค้า ณ โถงอาคารพร้อมมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

dsc_5241

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *