ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสถาบันภาษา 2 อัตรา และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2559 ในเวลา 9.00–12.00 น. และ 13.00-15.30 น. ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือดาวโหลดใบสมัคร และดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hrm.offpre.rmutp.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *