ราชมงคลพระนคร สาธิตทำกระทง

dsc_0734

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากสำนักงานนายกรัฐมนตรีเชิญเข้าร่วมจัดงานพิธีลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย และสาธิตการประดิษฐ์กระทงให้แก่ชาวต่างชาติและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ถนนข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม

dsc_0729 dsc_0702dsc_0709 dsc_0759 dsc_0809dsc_0816dsc_1073dsc_0869dsc_0964 dsc_0992 dsc_1002 dsc_1015 dsc_1019 dsc_1036 dsc_1039 dsc_1046 dsc_1069 dsc_1080dsc_0889dsc_0891

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *