ราชมงคลพระนคร รวมพลังแห่งความภักดี

dsc_7569-edit

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมกล่าวปฏิญาณตน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีช่วงเช้า งานรวมพลังแห่งความภักดี ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

dsc_7451dsc_7468dsc_7498dsc_7503dsc_7511dsc_7490dsc_7510
dsc_7517dsc_7519dsc_7522dsc_7523dsc_7540
dsc_7532
dsc_7527dsc_7545-editdsc_7547-editdsc_7570
dsc_7575
dsc_7573

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *