ต้อนรับผู้บริหารสถาบันการศึกษาจีน

dsc_0678

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลพระนคร ต้อนรับ Mr.JIDE MA (นายจี้เต๋อ หม่า) International Marketing Manager จาก Nanfang Education Investment Group of China สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเจรจาความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

dsc_0583 dsc_0602 dsc_0619 dsc_0632 dsc_0637 dsc_0640 dsc_0651

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *