คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ -11 พฤศจิกายน  2559 เวลา 09.00-12.00 น. และ  13.00–15.30 น. ในวันราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.hec.rmutp.ac.th/?p=25612

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *