ร่วมโหวตชื่อ “รถยนต์ไฟฟ้ารักษาพลังงานต้นแบบ” คันแรกของ ม.ราชมงคลพระนคร

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมโหวตเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกชื่อรถยนต์ไฟฟ้าให้กับรถยนต์คันแรกโดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยดังกล่าว

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า จากนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล มหาวิทยาลัยได้ขานรับนโยบายและยืนยันที่จะขับเคลื่อนราชมงคลพระนครไปสู่การผลิตบัณฑิต เพื่อรองรับตลาดแรงงาน 4.0 โดยกำหนดเป็นนโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยออกมาเป็น RMUTP 4.0 และหนึ่งในแนวทางปฏิบัตินั้น คือโครงการที่จะนำไปสู่นวัตกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างโครงการการสร้างรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อรักษาพลังงานต้นแบบคันแรกของราชมงคลพระนคร

อนึ่ง มหาวิทยาลัยได้มีผลงานการสร้างรถยนต์คันดังกล่าวจาก ทีมนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบคันแรก ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมใช้นวัตกรรมยืนยันเจ้าของรถแบบใช้การสแกนเส้นเลือดดำ หรือ Vein Scanner สำหรับสตาร์ทรถยนต์ไฟฟ้าและระบบรักษาความปลอดภัย

ผลงานรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบจาก ม.ราชมงคลพระนครคันนี้สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของชีวิตในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ทั้งกะทัดรัด อนุรักษ์พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย รวมไปถึงการออกแบบที่ร่วมสมัยเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังเป็นการการันตีคุณภาพการศึกษาของราชมงคลพระนครที่มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษานักปฏิบัติ แบบ Think Creatively Do Professionally ได้เป็นอย่างดี

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมประกวดตั้งชื่อ “รถยนต์ไฟฟ้าคันแรก” โดยมีผู้ส่งชื่อเข้าร่วมการประกวด ทั้งสิ้น 23 รายชื่อ และผลการพิจารณา 3 รายชื่อ สุดท้าย ได้แก่

1.สายฟ้า
2.พลังรักษ์
3.ยนต์ระพี

จึงขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทุกท่าน ร่วมโหวตได้ที่ http://www.rmutp.ac.th/2016/10/vote-car/

[socialpoll id=”2395252″]

หมายเหตุ กำหนดหมดเขตการโหวต ในวันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2559 เวลา 24.00 น.

ที่มา : นางสาวเณริศา ศุภมงคลลาภ ผู้ช่วยอธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร

ทำการเปิดโหวตโดย : ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *