ราชมงคลพระนคร คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อพ่อ

s__89505800

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดแคมเปญยักษ์ ทำดีถวายพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ได้จัดกิจกรรม คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อพ่อ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาจาก 9 คณะของมหาวิทยาลัยได้ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น รวมถึงเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนที่ร่วมลงนามถวายความอาลัย ณ บริเวณด้านหน้าตึกสำนักงานอธิการบดีและด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559
อธิการบดี กล่าวต่ออีกว่า สำหรับกิจกรรมที่ร่วมกันทำความดี ประกอบด้วย ส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯให้บริการน้ำดื่ม พัดโลโก้ราชมงคลพระนคร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เปิดรับสกรีนเสื้อข้อความน้อมถวายความอาลัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ แจกบัตเตอร์เค้ก ยาดมสมุนไพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจกยาดมพิมเสน คณะศิลปศาสตร์ ประดิษฐ์ริบบิ้นสีดำ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ร่วมแจกผลไม้ลองกอง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ผลิตคลิปวิดีโอ 89 MCT ทำดีเพื่อพ่อ รวมทั้งบันทึกภาพ พร้อมเขียนคำอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย โดยเปิดโอกาสให้ประชนทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดรถจักรยานยนต์รับส่งประชาชนไปร่วมลงนามถวายความอาลัยจากเทเวศร์-พระบรมมหาราชวัง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน 16.00 -18.00 น. ส่วนคณะบริหารธุรกิจแจกริบบิ้นสีดำและน้ำผลไม้

1-dsc_617114-s__89505799s__895057982-dsc_62223-dsc_6284dsc_624724795s__67338934-dsc_63165-dsc_62637-dsc_61548-dsc_63049-s__8950579410-s__8950579511-dsc_616712-s__8950580313-dsc_624516-s__8950580517-dsc_620018-dsc_621519-dsc_621620-dsc_6318dsc_6322s__89489412s__89489413s__89505796s__89505797s__89505802s__89505807dsc_6270

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *