อธิการบดีแสดงความยินดีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่

dsc_5542

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แสดงความยินดีแด่ นายประเสริฐ บุญเรือง ในโอกาสดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *