เสริมทักษะทางธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชวนผู้สนใจเข้าอบรม หัวข้อก้าวทัน TFRS และการภาษีอากรเพื่อเตรียมพร้อมสู่ AEC ครั้งที่1 ภายในงานมีการบรรยายถึงการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงภาษีอากร มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ SMEs ฯลฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดทำธุรกิจ และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพแก่ผู้สนใจ โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 ณ คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ผู้สนใจสอบถามได้ที่ ดร.ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข โทร081-734-8175 หรือ https://goo.gl/forms/2xvnPSVYf38n93rg2

s__10092777

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *