อธิการบดีเข้าเยี่ยมชมสำนักงานของ Google ประเทศไทย

 14484762_1286642058053392_1445762421020959504_n

            อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมสำนักงานของ Google ประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยทางบริษัท Google มีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้ได้รับแนวคิดใหม่เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม http://rmutp-president2.rmutp.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *