ราชมงคลพระนคร น้อมถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช

dsc_9265

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วางพวงมาลาถวายราชสดุดีสักการะพระบรมอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระราชวังดุสิต

dsc_9225dsc_9238 dsc_9241 dsc_9242 dsc_9252 dsc_9254

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *