มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่

s__5931011

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีกับ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์  ในโอกาสดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *