บวงสรวงองค์รพี

dsc_9060
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมสักการะพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

dsc_8737 dsc_8763 dsc_8803dsc_8922 dsc_8924 dsc_8931 dsc_8933 dsc_8994 dsc_9008 dsc_9117dsc_8887

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *