ต้อนรับฑูตสิงคโปร์

%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%91%e0%b8%b9%e0%b8%95_7773

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับนางชวา ซิว ซัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยและพลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานมูลนิธิเพื่อนสันติภาพ และอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในการเยี่ยมชมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อเร็วๆนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *