จิตอาสา        

12

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชพระนคร ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาการช่วยกันทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ของมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก และสอนการประดิษฐ์กระเป๋าเงินจากกล่องนม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่รอบตัวให้เกิดประโยชน์ ภายใต้โครงการ “พี่สอนน้องสร้างสรรค์ แบ่งปันอนาคต” ณ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก กรุงเทพ (เมื่อเร็วๆนี้)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *