ตลาดนัดสร้างผู้ประกอบการรายใหม่

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดจำหน่ายสินค้า อาทิ ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ข้าวไรซ์เบอร์รี่  ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมสีธรรมชาติ ชมและช็อปได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 2 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ซึ่งงานนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการเผยแพร่ผลงานผู้ประกอบการและกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เพื่อเป็นการสนับสนุน ผลักดันและต่อยอดแนวความคิด รวมทั้งเป็นการร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ให้เป็นส่วนหนึ่งในฟันเฟืองของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

UBI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *