กองวิเทศสัมพันธ์ จัดงานเสวนาวิชาการ

dsc_6894

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ศ.พาเรช นารายัน ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Financial Econometrics จากมหาวิทยาลัย Deakin ประเทศออสเตรเลีย ในการเป็นผู้นำการเสวนาทางวิชาการหัวข้อ Do worker Layoffs influence Corporate Investment: New global evidence ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

dsc_6785 dsc_6808 dsc_6823 dsc_6834 dsc_6880 dsc_6881

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *