เสวนาโปเกม่อนคนไทยได้อะไร

22824

นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมเสวนาความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเรื่อง ปรากฏการณ์ POKAMON GO คนไทยได้อะไร โดยมีดร.อรนรินทร์ ขจรวงศ์วัฒนา นักจิตวิทยาและให้คำปรึกษาโรงพยาบาลพุทธโสธร และดร.พิมพ์วดี จันทรโกศล นักจิตวิทยาวัยรุ่น โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

2282622825

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *