เปิดตัวละครเวที เฉลิมพระเกียรติในหลวง

image

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการนำเสนอตัวอย่างละครเวที “เสียงแห่งความภักดี : Sounds of Love” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำเสนอตัวอย่างละครเวทีของมหาวิทยาลัยฯ “ชุดเมล็ดพันธุ์เยาวชน ปลูกรักปลูกภักดี”ซึ่งจัดแสดงวันที่ 8-10 เมษายน 2560 ณ หอประชุมมงคลอาภา ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

image image image image14470598_1280849075299357_1622178268223666804_n14432982_1280849681965963_445665733649601183_n14462760_1280849621965969_5871540705596285428_n14368803_1280849581965973_772986290959092049_n14448823_1280849308632667_8460491448970188618_n14457552_1280849261966005_6264531659100190120_n14485074_1280849211966010_8191824930816767536_n14370404_1280849171966014_3974519008262551889_n14364876_1280849138632684_3189249745938295895_n14440940_1280849101966021_8233051623131296888_n14441032_1280849081966023_7097892866869014403_n

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *