อำลาอาลัยผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559 จัดงาน สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร

dsc_5296

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ภายใต้ชื่องาน “สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร” ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

dsc_5152 dsc_5155 dsc_5169 dsc_5173 dsc_5231 dsc_5314 dsc_5320 dsc_5327 dsc_5330 dsc_6428 dsc_6493 dsc_6495 dsc_6496 dsc_6504 dsc_6541 dsc_6542 dsc_6550 dsc_6559 dsc_6595 dsc_6680 dsc_6693 dsc_6722 dsc_6725 dsc_6727

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *