ศึกษาดูงาน

dsc_4601

ผู้บริหารและอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าศึกษาดูงานบริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์เวร์ระดับแนวหน้าของประเทศและพัฒนาหุ่นยนต์ของคนไทย โดยมีความร่วมมือในการนำอาจารย์ นักศึกษา ร่วมทำงานวิจัยในสถานประกอบการ เพื่อรองรับประเทศไทยในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด

dsc_4521 dsc_4523 dsc_4550 dsc_4553 dsc_4565 dsc_4569 dsc_4570 dsc_4578 dsc_4583 dsc_4591 dsc_4592 dsc_4597 dsc_4600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *