ร่วมงานตลาดเกษตรดิจิทัล

20160913_6034

อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมงานตลาดเกษตรดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวไกล เกษตรไทยก้าวหน้า พร้อมนำเสนอโครงการโรงเรียนของพ่อ ยุวชนบุรีรัมย์ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ (ในโครงการพระราชดำริ) ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

20160913_9333 20160913_554320160913_8655

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *