ราชมงคลพระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 5 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 5 อัตรา ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bus.rmutp.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2282 9101 ต่อ 2110, 2108 ตั้งแต่ วันที่ 16-30 กันยายน 2559 เว้นวันหยุดราชการ

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *