ยายวัย 76 ปี รับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ราชมงคลพระนคร

S__23601160

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ขอแสดงความยินดีกับ “นางจิรารัตน์ ยุคแผน” หรือ ป้าแอ็ด วัย 76 ปี 10 เดือน ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 29 ในวันที่ 8 กันยายน 2559 (ช่วงเช้า) ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยปีนี้มีบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 2,967 ราย

นางจิรารัตน์ ยุคแผน กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่มีโอกาสได้เรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยความวิริยะอุตสาหะและการดูแลเอาใจใส่จากคณาจารย์ทำให้ตนมีกำลังที่จะศึกษาให้สำเร็จ หากมีโอกาสจะศึกษาในระดับปริญญาโทด้วย ที่ผ่านมาตนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ด้านบัญชีจากวิทยาลัยพณิชยการพระนครเดิม ซึ่งปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงถือว่าตนเป็นศิษย์เก่าของราชมงคลพระนคร ความสำเร็จในครั้งนี้แม้ว่าจะไม่ได้นำไปใช้ในการทำงาน แต่ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้สร้างประโยชน์ให้ตนเอง ได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีวิชาความรู้ อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหลาน รักในการศึกษาต่อไป

“การเรียนไม่มีคำว่าสายเกินไป อย่าคิดว่าแก่แล้วเรียนไม่ได้ จงมองว่าไม่มีใครแก่เกินเรียน ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะผู้ที่อายุมากแล้ว อย่าอยู่เฉยๆ เพราะจะทำให้เกิดโรคซึมเศร้า จงหาสิ่งที่ทำแล้วมีประโยชน์อย่างการศึกษาเล่าเรียนอย่างดิฉันเลือกที่จะศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเอง เพราะนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองแล้ว ยังเกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วยอย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างที่ให้ผู้สูงอายุในสังคมไทยได้ดำเนินรอยตาม และพิสูจน์ว่าสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตจริงๆ” ว่าที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *